Згуртаванню Беларусаў Канады – 75 гадоў!

Святкуйце разам з намі значную веху – 75-годдзе Згуртавання Беларусаў Канады! Паглядзіце запіс віртуальнай сустрэчы з прэзідэнтамі ЗБК, паглыбляючыся ў нашу багатую гісторыю і даследуючы спосабы захавання нашай культуры, падтрымліваючы свабодную і дэмакратычную Беларусь. Ваша прысутнасць – важная частка гэтай спадчыны.

Celebrate with us as we mark a significant milestone – the 75th anniversary of the Belarusian Canadian Alliance! Please watch the talk with BCA presidents, delving into our rich history and exploring ways we preserve our culture while supporting a free and democratic Belarus. Your presence is a cherished part of this legacy. 

Каментарыi адключаны.