Дзень Волі ў Эдмантане. Freedom Day 2024 in Edmonton

Аддзяленне ЗБК у Альберце & беларусы Эдмантону правялі першы ў гэтым годзе пікнік прысвечаны Дню Волі і «Гуканню Вясны» 17-га Сакавіка. Гэта падзея становіцца традыцыйнай для нашай невялікай групы беларусаў. Дзякуй усім хто змог далучыцца да нас!

BCA chapter of Alberta & Belarusians of Edmonton hosted the first picnic of the year to commemorate Freedom Day and to “Call Spring” on March 17-th. Two in one event is becoming traditional for our small group of Belarusians. Thank you everyone who was able to join us!

Каментарыi адключаны.