Дзень Чорнай стужкі – 2022 у Атаве

Дзень Чорнай стужкі – 2022 у Атаве

23 жніўня 2022 года прадстаўнікі дыяспар у Аттаве па традыцыі сабраліся разам, каб ушанаваць памяць ахвяраў камунізму і таталітарызму, і выказаць аксама сваю падтрымку украінскаму народу ў яго барацьбе супраць расійскай агрэсіі. На дэманстрацыі каля Расійскай амбасады ў Атаве сабраліся беларусы, латышы, літоўцы, палякі, украінцы, эстонцы. Прайшоў флэш-моб, які сімвалізаваў пахаваньне расійскай дыпламатыі. Выступілі з рамовамі сп. А.Кестэрыс (ад Латвійскай дыяспары і Асацыяцыі Балтыйскіх краін), Сябра парламента Канады сп.Чандра Арыя. Ад беларускай дыяспары з прамовай, якая падаецца ніжэй, выступіў старшыня Беларускага інстытута навукі і мастацтваў, доктар Пётра Мурзёнак.

Dear friends!
I wanted to say good evening, but it's not good one. We are here today to honor victims of totalitarianism and aggression.

The dark days continue in Eastern Europe. Today, more than ever, we face the global threat of the 3rd World War. Eurasian Russia continues its imperial colonial policy of capturing peoples, especially its neighbors, trying to turn them into its slaves.

Putin stop the war!

We, free Belarusians, like many people of the world, express our unconditional support for Ukraine, which is at the forefront of the struggle between good and evil, light and darkness.
Many Belarussians these days are fighting shoulder to shoulder with Ukrainians against Russian aggressor.
We hope that Ukraine, and then Belarus, will achieve victory and enter the open space of freedom and democracy.
Glory to Ukraine!

Слава Украіне!

Long live free Belarus!

Жыве Беларусь!

Дарагія сябры!
Хацеў сказаць добры вечар, але ён не добры. Мы сёньня тут, каб ушанаваць ахвяраў таталітарызму і агрэсіі. Чорныя дні ўсё яшчэ працягваюцца ва Ўсходняй Еўропе. Сёння мы як ніколі стаім перад сусветнай пагрозай 3-й сусьветнай вайны. Еўразійская Расія працягвае сваю імперскую каланіяльную палітыку па захопу народаў, асабліва сваіх суседзяў, спрабуючы ператварыць іх у сваіх рабоў.
Пуцін стоп вайну!
Мы, вольныя беларусы, як і многія людзі свету, выказваем безумоўную падтрымку Украіне, якая знаходзіцца на пярэднім краю барацьбы паміж дабром і злом, святлом і цемрай. Многія беларусы ў гэтыя дні плячом да пляча з украінцамі змагаюцца з расейскім агрэсарам.

Мы спадзяёмся, што Украіна, як і Беларусь дамогуцца перамогі, выйдуць на адкрыты прастор свабоды і дэмакратыі.

Слава Украіне!
Жыве вольная Беларусь!
23 жніўня 2022 года

Каментарыi адключаны.